Initial View

Sets the options for the initial view of the PDF file in the external PDF viewer.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Export As - Export as PDF - Initial View tab.


PDF Export View Options Dialog Image

Panes

Page only

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje iba obsah strán.

Outline and page

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje záložky a obsah stránky.

Thumbnails and page

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje miniatúry strán a obsah stránky.

Open on page

Vyberte, ak chcete, aby sa zobrazila určená stránka, keď čítačka otvorí súbor PDF.

Magnification

Default

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje obsah bez zväčšenia. Ak je softvér čítačky nakonfigurovaný na predvolené použitie faktora zväčšenia, stránka sa zobrazí s týmto faktorom zväčšenia.

Fit in window

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje stranu zväčšenú tak, aby sa úplne zmestila do okna čítačky.

Fit width

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje stránku zväčšenú tak, aby sa zmestila na šírku okna čítačky.

Fit visible

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje text a grafiku na stránke zväčšenú tak, aby zodpovedala šírke okna čítačky.

Zoom factor

Vyberte faktor zväčšenia, ktorý sa použije, keď čítačka otvorí súbor PDF.

Page layout

Default

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje strany podľa nastavenia softvéru čítačky.

Single page

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje jednu stránku po druhej.

Continuous

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje stránky v súvislom zvislom stĺpci.

Continuous facing

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje stránky vedľa seba v súvislom stĺpci. V prípade viac ako dvoch strán je prvá strana zobrazená vpravo.

First page is left

Vyberte, ak chcete vygenerovať súbor PDF, ktorý zobrazuje stránky vedľa seba v súvislom stĺpci. V prípade viac ako dvoch strán je prvá strana je zobrazená vľavo. V Nastaveniach jazyka - Jazyky v dialógovom okne Možnosti musíte povoliť podporu komplexného rozloženia textu.

Please support us!