Text

Vloží písma z dokumentu do aktuálneho súboru.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose File - Properties - Font tab.


Fonts embedding

Zaškrtnutím tohto poľa vložíte do súboru s dokumentom aj jeho písma a tým zlepšíte prenositeľnosť dokumentov medzi rôznymi počítačmi. Dokument s vloženými písmami má síce väčšiu veľkosť, v cieľovom počítači však umožní lepšie vykreslenie dokumentu.

Consider embedding fonts when your document use rare or custom fonts not generally available in other computers.

Please support us!