Záchytné čiary

Špecifikuje možnosti na zobrazovanie záchytných čiar.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Zobraziť záchytné čiary

Displays or hides snap lines that you can use to align objects on a page.

Zachytiť na záchytné čiary

Pre kopírovanie dialógu alebo modulu držte počas preťahovania.

Záchytné čiary do popredia

Zobrazí záchytné čiary pred objektami, ktoré sa nachádzajú na stránke alebo snímku.

Please support us!