Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Display Snap Guides

Displays or hides snap guides that you can use to align objects on a page.

Snap Guides to Front

Displays the snap guides in front of the objects on the .

Zachytiť na mriežku

Určuje, či sa majú rámce, objekty kresby a ovládacie prvky presúvať len medzi bodmi mriežky. Ak chcete zmeniť stav záchytnej mriežky iba pre aktuálnu akciu, ťahajte objekt a súčasne držte stlačenú klávesu .

Ikonka

Zachytiť na mriežku

Snap to Snap Guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Zachytiť na okraje objektu

Určuje, či sa okraj grafického objektu zarovná na okraj najbližšieho grafického objektu.

Icon Snap to Object Border

Zachytiť na okraje objektu

Zachytiť na body objektu

Určuje, či sa okraj grafického objektu zarovná k bodom najbližšieho grafického objektu.

Icon Snap to Object Points

Zachytiť na body objektu

Zachytiť na okraje strany

Určuje, či sa okraj grafického objektu zachytí na najbližší okraj strany.

Icon Snap to Page Margins

Zachytiť na okraje strany

Please support us!