Záchytné čiary

Sets the display properties of a grid.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Grid and Helplines.


Zobrazovať mriežku

Displays or hides grid lines that you can use to align objects such as graphics on a page.

Zachytiť na mriežku

Pre kopírovanie dialógu alebo modulu držte počas preťahovania.

Mriežka v popredí

Zobrazí čiary mriežky pred objektmi na snímke alebo stránke.

Set the grid color on - LibreOffice - Application Colors.

Please support us!