Certificate

Vyberte alebo pridajte správny adresár certifikátu služieb zabezpečenia siete, ktorý sa má použiť na digitálne podpisy.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose - LibreOffice - Security and, in the Certificate Path area, click Certificate.


Available Certificate Paths

Shows the list of Network Security Services Certificate directory to use for digital signatures.

Select NSS path

Otvorí dialógové okno na výber súborov a do zoznamu pridá nový adresár certifikátov služieb zabezpečenia.

Please support us!