Upraviť vlastný slovník

Add and delete entries that are used for the Hangul/Hanja Conversion.

Kniha

Vyberte slovník definovaný používateľom, ktorý chcete upraviť.

Pôvodná

Vyberte záznam v aktuálnom slovníku, ktorý chcete upraviť. Ak chcete, môžete do tohto poľa napísať aj nový záznam. Ak sa chcete presunúť z poľa Originál do prvého textového poľa v oblasti Návrhy, stlačte kláves Enter.

Návrhy (max. 8)

Zadajte navrhovanú náhradu za položku, ktorá je vybraná v pôvodnom textovom poli. Náhradné slovo môže obsahovať maximálne osem znakov.

Nový

Pridá aktuálnu definíciu náhrady do slovníka.

Zmazať

Vymaže vybranú položku.

Please support us!