Možnosti Hangul/Hanja

Define options for the Hangul/Hanja conversion.

Používateľom definované slovníky

Uvádza zoznam všetkých používateľom definovaných slovníkov. Zaškrtnite políčko vedľa slovníka, ktorý chcete použiť. Zrušte zaškrtnutie políčka vedľa slovníka, ktorý nechcete použiť.

Nový

Otvára dialógové okno Nový slovník, kde môžete vytvoriť nový slovník.

Názov

Zadajte názov slovníka. Ak chcete nový slovník zobraziť v zozname Používateľom definované slovníky, kliknite na OK.

Upraviť

Opens the Edit Custom Dictionary dialog where you can edit any user-defined dictionary.

Zmazať

Odstráni vybraný používateľom definovaný slovník.

Možnosti

Specifies additional options for all dictionaries.

Ignorovať slovo za umiestnením

Pri prehľadávaní slovníka ignoruje pozičné znaky na konci kórejských slov.

Show entries recently used first

Zobrazuje návrh na nahradenie, ktorý ste vybrali naposledy ako prvý záznam v zozname.

Automaticky nahradiť všetky jedinečné položky

Automaticky nahradí slová, ktoré majú iba jednu navrhnutú náhradu.

Please support us!