XML Filter output

Lists the test results of an XML filter.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Tools - Macros - XML Filter Settings.


Výsledok testovania XSLT pre import alebo export sa zobrazí v okne Výstup XML Filtra. Ak chcete, môžete tiež spustiť validáciu výstupu filtra.

ValidovaĹĄ

Validuje obsah okna Výstup XML Filtra.

The window splits into two areas and the results of the validation are displayed in the lower area.

Please support us!