Test XML Filter

Tests the XSLT stylesheets used by the selected XML filter.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Tools - XML Filter Settings.


ExportovaĹĄ

XSLT pre export

Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page.

TransformovaĹĄ dokument

Zobrazuje názov súboru dokumentu, ktorý chcete použiť na testovanie filtra XSLT.

Prehľadávať

Vyhľadajte súbor, na ktorý chcete použiť filter exportu XML. Po transformácii sa kód XML transformovaného súboru otvorí vo predvolenom editore XML.

Aktuálny dokument

The front-most open file that matches the XML filter criteria will be used to test the filter. The current XML export filter transforms the file and the resulting XML code is displayed in the XML Filter output window.

ImportovaĹĄ

XSLT pre import

Displays the file name of the XSLT filter that you entered on the Transformation tab page.

Ĺ ablĂłna pre import

Displays the file name of the template that you entered on the Transformation tab page.

TransformovaĹĄ sĂşbor

ZobraziĹĄ zdroj

Po importovaní otvorí zdroj XML vybraného dokumentu vo vašom predvolenom editore XML.

Prehľadávať

Otvára dialógové okno na výber súboru. Vybraný súbor sa otvorí pomocou aktuálneho filtra na import XML.

Naposledy otvorenĂ˝ sĂşbor

Znovu otvorí dokument, ktorý bol naposledy otvorený týmto dialógovým oknom.

Please support us!