Nahradiҕ

Assigns or edits the shortcut keys for LibreOffice commands, or LibreOffice Basic macros.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications. To assign a key for all applications, choose the LibreOffice radio button in the top right corner.

To assign or modify a shortcut key: select a command in the Function list, select the key combination to be assigned in the Shortcut Keys list, then click Modify.

If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list. It is possible to assign the same function to more than one key.

A shortcut key assigned to a particular application overrides the shortcut key setting made in LibreOffice for all applications.

note

Avoid assigning shortcut keys that are currently used by your operating system.


Klávesové skratky

Lists the shortcut keys and the associated commands. When inside this panel, use a shortcut key to quickly jump to it.

Funkcie

Lists the function categories and the LibreOffice functions that you can assign shortcut keys to.

Kategória

Uv√°dza dostupn√© kateg√≥rie funkci√≠. Ak chcete skratky priradiŇ• Ň°t√Ĺlom, otvorte kateg√≥riu ҆t√Ĺly.

Funkcia

Lists functions that can be assigned to a shortcut key.

Kl√°vesy

Displays the shortcut keys that are assigned to the selected function.

LibreOffice

Displays shortcut keys that are common to all LibreOffice applications.

Displays shortcut keys for the current LibreOffice application.

Upraviҕ

Assigns the key combination selected in the Shortcut keys list to the command selected in the Function list.

Delete

Bez nutnosti potvrdenia odstr√°ni vybran√Ĺ prvok alebo prvky.

Nańć√≠taŇ•

Nahrad√≠ konfigur√°ciu kl√°vesovej skratky tou, ktor√° bola predt√Ĺm uloŇĺen√°.

UloŇĺiŇ•

UloŇĺ√≠ aktu√°lnu konfigur√°ciu kl√°vesov√Ĺch skratiek, aby ste ju mohli nańć√≠taŇ• nesk√īr.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!