Presunúť menu

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Move.


Umiestnenie menu

Po kliknutí na šípku posunie vybranú položku ponuky o jednu pozíciu nahor alebo nadol.

Up and Down arrow buttons

Kliknutím na šípky nahor alebo nadol vpravo posuniete vybraný príkaz hore alebo dole v zozname zobrazených príkazov menu.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Please support us!