Nové menu

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Tools - Customize - Menus tab, click the hamburger Icon Hamburger menu dropdown menu and choose Add.


Názov menu

Zadajte názov ponuky. Ak chcete určiť písmeno v názve ako klávesovú skratku, zadajte pred písmeno vlnovku (~).

Umiestnenie menu

Moves the selected menu entry up one position or down one position in the menu when you click the arrow buttons.

Up and Down arrow buttons

Kliknutím na šípky nahor alebo nadol vpravo posuniete vybraný príkaz hore alebo dole v zozname zobrazených príkazov menu.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Please support us!