Menus

UmoŇĺŇąuje prisp√īsobiŇ• menu LibreOffice pre vŇ°etky moduly.

You can add new commands, modify existing commands, or rearrange the menu items. You can also add commands executed by macros and apply all kind of styles directly from the menu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Customize - Menus tab.


Search

Zadan√≠m reŇ•azca do textov√©ho pońĺa z√ļŇĺite vyhńĺad√°vanie pr√≠kazov.

Category

Ak chcete obmedziŇ• vyhńĺad√°vanie pr√≠kazov vyberte kateg√≥riu pr√≠kazov menu v rozbańĺovacom zozname alebo posuŇąte zoznam niŇĺŇ°ie. Pr√≠kazy makier a Ň°t√Ĺlov s√ļ v dolnej ńćasti zoznamu.

Available Commands

Displays the results of the combination of the search string and category of the desired command.

Description

Textové pole obsahuje krátky popis vybraného príkazu.

Scope

Vyberte umiestnenie, do ktor√©ho sa m√° menu pridaŇ•. Ak je pridan√© k modulu LibreOffice, menu je k dispoz√≠cii pre vŇ°etky s√ļbory otvoren√© v danom module. Ak je pridan√© k s√ļboru, menu bude k dispoz√≠cii iba vtedy, keńŹ je dan√Ĺ s√ļbor otvoren√Ĺ a akt√≠vny.

Target

Select the menu where the customization is to be applied.

Add

Click on the hamburger icon and then choose Add to add a new menu.

Hamburger Icon

Hamburger icon

Remove

Click on the hamburger icon and then choose Delete to delete the menu.

note

You can only delete custom menus and custom menu entries.


Assigned Commands

Displays the commands that will be shown in the target menu.

Right Arrow button

Click on the right arrow button to select a command on the left display box and copy to the right display box. This will add the command to the selected menu.

Left Arrow button

Kliknut√≠m na tlańćidlo so Ň°√≠pkou dońĺava odstr√°nite vybran√Ĺ pr√≠kaz z aktu√°lneho menu.

Up and Down arrow buttons

Kliknut√≠m na Ň°√≠pky nahor alebo nadol vpravo posuniete vybran√Ĺ pr√≠kaz hore alebo dole v zozname zobrazen√Ĺch pr√≠kazov menu.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Customize

Insert

Modify

Defaults

Deletes all changes previously made to this menu.

Please support us!