Pridať knižnice

Locate the LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Názov súboru:

Enter a name or the path to the library that you want to append. You can also select a library from the list.

Možnosti

Vložiť ako odkaz (iba na čítanie)

Pridá vybranú knižnicu ako súbor len na čítanie. Knižnica je načítaná pri každom spustení LibreOffice.

Nahradiť existujúce knižnice

Nahradí knižnicu, ktorá má rovnaký názov ako aktuálna knižnica.

Please support us!