LibreOffice Basic Library Organizer

The dialog let you organize LibreOffice modules and dialogs into libraries. You can also import and export Basic libraries into files or extensions.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic,
click the Organizer button.


Module and Dialog tab pages

Lets you manage modules or dialog boxes.

Module or Dialog

Zoznam existuj√ļcich modulov alebo dial√≥gov√Ĺch okien.

Edit

Opens the selected module or dialog for editing.

New (module)

Otvor√≠ editor a vytvor√≠ nov√Ĺ modul.

New (dialog)

Opens the editor and creates a new dialog.

Libraries tab page

Lets you manage the macro libraries for the current application and any open documents.

Location

Vyberte aplik√°ciu alebo dokument obsahuj√ļci kniŇĺnice, ktor√© chcete spravovaŇ•.

Library

Zoznam existuj√ļcich kniŇĺn√≠c makier pre aktu√°lnu aplik√°ciu a otvoren√© dokumenty.

Edit

Opens the LibreOffice Basic editor so that you can modify the selected library.

Password

Assigns or edits the password for the selected library.

New

Vytvor√≠ nov√ļ kniŇĺnicu.

Name

Zadajte n√°zov novej kniŇĺnice alebo modulu.

Import

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Export

Opens a dialog to export the selected library either as an extension or as a Basic library.

Zmazaҕ

Po potvrden√≠ odstr√°ni vybran√Ĺ prvok alebo prvky.

Zatvoriҕ

Closes the dialog and saves all changes.

Please support us!