Zmeniť heslo

Chráni vybranú knižnicu heslom. Je možné zadať nové heslo alebo zmeniť staré.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic,
click the Organizer button,
click the Libraries tab,
and then click the Password button.


Staré heslo

Heslo

Zadajte staré heslo pre vybranú knižnicu.

Nové heslo

Heslo

Zadajte nové heslo pre vybranú knižnicu.

Potvrdiť

Znova zadajte nové heslo pre vybranú knižnicu.

Please support us!