Scripts

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - JavaScript.

Choose Tools - Macros - Organize Macros - BeanShell.


Macros

Select a macro or script from My Macros, Application Macros, or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Run

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Create

Vytvor√≠ nov√Ĺ skript. Po zadan√≠ n√°zvu skriptu sa otvor√≠ predvolen√Ĺ editor skriptov.

Enter a name for the script.

Edit

Otvor√≠ predvolen√Ĺ editor skriptov pre v√°Ň° operańćn√Ĺ syst√©m.

Rename

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno, v ktorom m√īŇĺete zmeniŇ• n√°zov vybran√©ho skriptu.

Delete

Zobraz√≠ v√Ĺzvu na odstr√°nenie vybran√©ho skriptu.

Please support us!