LibreOffice Basic Macros

Opens a dialog to organize macros.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Názov makra

Zobrazí meno vybraného makra. Pre vytvorenie alebo zmenu mena makra sem zadajte meno.

Makro z / Uložiť makro do

Vypíše knižnice a moduly v ktorých je možné otvárať a ukladať vaše makrá. Pre uloženie modulu s konkrétnym dokumentom otvorte dokument a potom otvorte tento dialóg.

Spustiť / Uložiť

Runs or saves the current macro.

Priradiť

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

Upraviť

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

New / Delete

Creates a new macro, creates a new module or deletes the selected macro or selected module.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Nová knižnica

Saves the recorded macro in a new library.

Nový modul

Saves the recorded macro in a new module.

Organizer

Otvorí dialóg Správca makier, v ktorom je možné pridať, upraviť alebo zmazať existujúce moduly makier, dialógy alebo knižnice.

Please support us!