LibreOffice Basic Macros

Otvorí dialógové okno na správu makier.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


N√°zov makra

Zobrazí meno vybraného makra. Pre vytvorenie alebo zmenu mena makra sem zadajte meno.

Makro z / UloŇĺiŇ• makro do

Vyp√≠Ň°e kniŇĺnice a moduly v ktor√Ĺch je moŇĺn√© otv√°raŇ• a ukladaŇ• vaŇ°e makr√°. Pre uloŇĺenie modulu s konkr√©tnym dokumentom otvorte dokument a potom otvorte tento dial√≥g.

SpustiŇ• / UloŇĺiŇ•

Spust√≠ alebo uloŇĺ√≠ aktu√°lne makro.

Priradiҕ

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

Upraviҕ

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

New / Delete

Vytvor√≠ nov√© makro alebo modul alebo zmaŇĺe vybran√© makro ńći modul.

To create a new macro in your document, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To create a new module in a library of the My Macros container, select the proper library and press New. The LibreOffice Basic editor opens.

To delete a macro or module, select it, and then click Delete.

Nov√° kniŇĺnica

UloŇĺ√≠ zaznamenan√© makro do novej kniŇĺnice.

Nov√Ĺ modul

UloŇĺ√≠ zaznamenan√© makro do nov√©ho modulu.

Organizer

Otvor√≠ dial√≥g Spr√°vca makier, v ktorom je moŇĺn√© pridaŇ•, upraviŇ• alebo zmazaŇ• existuj√ļce moduly makier, dial√≥gy alebo kniŇĺnice.

Please support us!