Customize

Sets the formatting options for numbered or bulleted lists. If you want, you can apply formatting to individual levels in the list hierarchy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Bullets and Numbering.


Select the level(s) that you want to modify, and then specify the formatting that you want to use.

Úroveň

Vyberte úrovne, pre ktoré chcete definovať možnosti formátovania. Vybraná úroveň je v náhľade zvýraznená.

Number

Číslovanie

Vyberte štýl číslovania pre vybrané úrovne.

Výber

Popis

1, 2, 3, ...

Arabské číslice

A, B, C, ...

Veľké písmená

a, b, c, ...

Malé písmená

I, II, III, ...

Roman numerals (uppercase)

i, ii, iii, ...

Roman numerals (lowercase)

1st, 2nd, 3rd, ...

Ordinal numerals

One, Two, Three, ...

Cardinal numerals

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters

Odrážka

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Select button to choose a bullet style.

Graphics

Displays an image for the bullet. Select this option, and then click Select to locate the image file that you want to use. The image gets embedded into the document.

Obrázky s odkazom

Displays an image for the bullet. Select this option, and then click Select to locate the image file that you want to use. The image gets inserted as a link to the image file.

Žiadne

Does not apply a numbering style.


The availability of the following fields depends on the style that you select in the Numbering box.

Pred

Zadajte znak alebo text, ktorý sa má zobraziť pred číslom v zozname.

Za

Zadajte znak alebo text, ktorý sa má zobraziť za číslom v zozname. Ak chcete vytvoriť očíslovaný zoznam, ktorý používa štýl „1.)“, do tohto poľa zadajte „.)“.

Začať od

Zadajte nové počiatočné číslo pre aktuálnu úroveň.

Options for graphics:

Vybrať...

Vyberte grafiku alebo vyhľadajte grafický súbor, ktorý chcete použiť ako odrážku.

Šírka

Zadajte šírku grafiky.

Výška

Zadajte výšku grafiky.

Zachovať pomer

Zachováva proporcie veľkosti grafiky.

Zarovnanie

Vyberte možnosť zarovnania pre grafiku.

Please support us!