Image

Zobrazuje rôzne grafiky, ktoré môžete použiť ako odrážky v zozname s odrážkami.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Bullets and Numbering - Image tab.


Výber

Kliknite na grafiku, ktorú chcete použiť ako odrážky.

Obrázky s odkazom

If enabled, the graphics are inserted as links. If not enabled, the graphics are embedded into the document.

Please support us!