Smart Tags

Po nainŇ°talovan√≠ aspoŇą jedn√©ho rozŇ°√≠renia s inteligentn√Ĺmi znańćkami sa zobraz√≠ str√°nka Inteligentn√© znańćky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Smart Tags tab.


PouŇĺ√≠vanie inteligentn√Ĺch znańćiek

Popisné pole so smart tags

UmoŇĺŇąuje vyhodnotenie a zobrazenie inteligentn√Ĺch znańćiek v textovom dokumente.

Moment√°lne nainŇ°talovan√© smart tags

Displays all installed Smart Tags. To configure a Smart Tag, select the name of the Smart Tag, then click Properties. Not all Smart Tags can be configured.

Vlastnosti

Ak chcete nakonfigurovaŇ• inteligentn√ļ znańćku, vyberte n√°zov inteligentnej znańćky a potom kliknite na poloŇĺku Vlastnosti. Nie vŇ°etky inteligentn√© znańćky je moŇĺn√© konfigurovaŇ•.

Please support us!