Dokonńćovanie slov

Set the options for completing frequently occurring words while you type.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion tab.


Enable word completion

UloŇĺ√≠ ńćasto pouŇĺ√≠van√© slov√° a po dokonńćen√≠ troch p√≠smen, ktor√© sa zhoduj√ļ s prv√Ĺmi tromi p√≠smenami uloŇĺen√©ho slova, sa slovo automaticky dokonńć√≠.

Pridaҕ medzeru

If you do not add punctuation after the word, LibreOffice adds a space. The space is added as soon as you begin typing the next word.

Zobraziҕ ako tip

Dokonńćen√© slovo zobraz√≠ ako bublinu.

Collect words

Adds the frequently used words to a list. To remove a word from the Word Completion list, select the word, and then click Delete Entry.

When closing a document, remove the words collected from it from the list

Ak je t√°to moŇĺnosŇ• zapnut√°, zoznam sa vymaŇĺe pri zatv√°ran√≠ aktu√°lneho dokumentu. Ak je vypnut√°, po zatvoren√≠ aktu√°lneho dokumentu sa aktu√°lny zoznam dokonńćovania slov spr√≠stupn√≠ pre ńŹalŇ°ie dokumenty. Zoznam zost√°va k dispoz√≠cii, k√Ĺm neukonńć√≠te program LibreOffice.

Prijaҕ s

Vyberte kl√°ves, ktor√Ĺ chcete pouŇĺiŇ• na prijatie n√°vrhu automatick√©ho dokonńćovania slov.

Tip Icon

Press Esc to decline the word completion.


Min. dńļŇĺka slova

Zadajte minim√°lnu dńļŇĺku slova, aby sa slovo stalo funkńćn√Ĺm pre dokonńćovanie slova.

Max. pońćet poloŇĺiek

Do zoznamu Dokonńćovanie slov zadajte maxim√°lny pońćet slov, ktor√© chcete uloŇĺiŇ•.

Dokonńćovanie slov

Uv√°dza zozbieran√© slov√°. Zoznam je platn√Ĺ, k√Ĺm nezavriete aktu√°lny dokument. Ak chcete zoznam spr√≠stupniŇ• pre ńŹalŇ°ie dokumenty v aktu√°lnej rel√°cii, deaktivujte moŇĺnosŇ• ‚ÄěPri zatv√°ran√≠ dokumentu odstr√°Ňąte zo zoznamu zozbieran√© slov√°‚Äú.

Note Icon

If the automatic spellcheck option is enabled, only the words that are recognized by the spellcheck are collected.


Delete Entry

Odstr√°ni vybran√© slovo alebo slov√° zo zoznamu Dokonńćovanie slov.

Dialog Buttons

Obnoviҕ

Obnov√≠ upraven√© hodnoty sp√§Ň• na predch√°dzaj√ļce hodnoty na z√°loŇĺke.

ZruҰiҕ

Zatvor√≠ dial√≥gov√© okno a zruŇ°√≠ vŇ°etky zmeny.

OK

UloŇĺ√≠ vŇ°etky zmeny a zatvor√≠ dial√≥gov√© okno.

Please support us!