Dokončovanie slov

Set the options for completing frequently occurring words while you type.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion tab.


Enable word completion

Uloží často používané slová a po dokončení troch písmen, ktoré sa zhodujú s prvými tromi písmenami uloženého slova, sa slovo automaticky dokončí.

Pridať medzeru

If you do not add punctuation after the word, LibreOffice adds a space. The space is added as soon as you begin typing the next word.

Zobraziť ako tip

Dokončené slovo zobrazí ako bublinu.

Collect words

Adds the frequently used words to a list. To remove a word from the Word Completion list, select the word, and then click Delete Entry.

When closing a document, remove the words collected from it from the list

Ak je táto možnosť zapnutá, zoznam sa vymaže pri zatváraní aktuálneho dokumentu. Ak je vypnutá, po zatvorení aktuálneho dokumentu sa aktuálny zoznam dokončovania slov sprístupní pre ďalšie dokumenty. Zoznam zostáva k dispozícii, kým neukončíte program LibreOffice.

Prijať s

Vyberte kláves, ktorý chcete použiť na prijatie návrhu automatického dokončovania slov.

Tip Icon

Press Esc to decline the word completion.


Min. dĺžka slova

Zadajte minimálnu dĺžku slova, aby sa slovo stalo funkčným pre dokončovanie slova.

Max. počet položiek

Do zoznamu Dokončovanie slov zadajte maximálny počet slov, ktoré chcete uložiť.

Dokončovanie slov

Uvádza zozbierané slová. Zoznam je platný, kým nezavriete aktuálny dokument. Ak chcete zoznam sprístupniť pre ďalšie dokumenty v aktuálnej relácii, deaktivujte možnosť „Pri zatváraní dokumentu odstráňte zo zoznamu zozbierané slová“.

Note Icon

If the automatic spellcheck option is enabled, only the words that are recognized by the spellcheck are collected.


Delete Entry

Odstráni vybrané slovo alebo slová zo zoznamu Dokončovanie slov.

Dialog Buttons

Obnoviť

Obnoví upravené hodnoty späť na predchádzajúce hodnoty na záložke.

Zrušiť

Zatvorí dialógové okno a zruší všetky zmeny.

OK

Uloží všetky zmeny a zatvorí dialógové okno.

Please support us!