Výnimky

Určuje, ktoré skratky alebo kombinácie znakov nebude LibreOffice automaticky opravovať.

Výnimky sa vždy definujú len pre jeden aktuálne vybraný jazyk. Ak chcete, môžete zmeniť jazyk pre náhrady a výnimky výberom iného jazyka v poli Náhrady a výnimky pre jazyk.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Exceptions tab.


Náhrady a výnimky pre jazyk:

Vyberte jazyk, pre ktorý chcete vytvoriť alebo upraviť položky v tabuľke náhrad a výnimky pre automatické opravy. LibreOffice najskôr vyhľadá výnimky, ktoré sú definované pre jazyk na aktuálnej pozícii kurzoru v dokumente a potom vyhľadá v zostávajúcich jazykoch.

Skratky (výnimky pre veľké písmeno po bodke)

Napíšte skratku zakončenú bodkou a kliknite na tlačidlo Nový. Táto funkcia zabezpečuje, že LibreOffice nebude pri zapnutej funkcii "Každé prvé písmeno vety veľkým" automaticky meniť prvé písmeno slova nasledujúceho po bodke na konci skratky na veľké písmeno.

Táto tabuľka obsahuje zoznam skratiek, po ktorých nebudú automaticky opravené malé písmená na veľké. Pre odstránenie skratky zo zoznamu označte skratku a kliknite na Zmazať.

Words with TWo INitial CApitals or sMALL iNITIAL

Type the word or abbreviation that starts with two capital letters or a small initial that you do not want LibreOffice to change to one initial capital. For example, enter PC to prevent LibreOffice from changing PC to Pc. Enter eBook to prevent an automatic change to Ebook.

Lists the words or abbreviations that start with two initial capitals or small initial that are not automatically corrected. All words which start with two capital letters or small initial are listed in the field. To remove an item from the list, select the item, and then click Delete.

Nový

Pridá zadanú skratku alebo slovo do zoznamu výnimiek.

Zmazať

Bez nutnosti potvrdenia odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Automaticky pridávať výnimky

Adds autocorrected abbreviations or autocorrected words that start with two capital letters to the corresponding list of exceptions, if the autocorrection is immediately undone by pressing +Z.

This feature is relevant when the Capitalize first letter of every sentence option or the Correct TWo INitial CApitals option are selected in the [T] column on the Options tab of this dialog, and Tools - AutoCorrect - While Typing is enabled.

Dialog Buttons

Obnoviť

Obnoví upravené hodnoty späť na predchádzajúce hodnoty na záložke.

Zrušiť

Zatvorí dialógové okno a zruší všetky zmeny.

OK

Uloží všetky zmeny a zatvorí dialógové okno.

Please support us!