Automatické opravy

Nastav√≠ moŇĺnosti automatick√©ho nahradzovania textu pri zad√°van√≠.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect Options.


Automatick√© opravy sa pouŇĺij√ļ po nap√≠san√≠ slova a po n√°slednom stlańćen√≠ jednej z kl√°ves Enter, medzern√≠k alebo tabul√°tor. Niektor√© automatick√© opravy sa pouŇĺij√ļ len po ich ruńćnom spusten√≠ hromadne v uŇĺ existuj√ļcom texte.

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Nahradiҕ

UmoŇĺŇąuje upraviŇ• tabuńĺku n√°hrad pre automatick√© opravy alebo n√°hrady slov, znakov alebo skratiek.

V√Ĺnimky

Urńćuje, ktor√© skratky alebo kombin√°cie znakov nebude LibreOffice automaticky opravovaŇ•.

MoŇĺnosti

Nastavte moŇĺnosti pre automatick√© opravy ch√Ĺb pońćas p√≠sania textu alebo pre hromadn√ļ opravu existuj√ļceho textu a kliknite na OK.

Lokalizovan√© moŇĺnosti

Zadajte moŇĺnosti automatick√Ĺch opr√°v pre √ļvodzovky a pre moŇĺnosti, ktor√© s√ļ Ň°pecifick√© pre jazyk textu.

Dialog Buttons

Obnoviҕ

Obnov√≠ upraven√© hodnoty sp√§Ň• na predch√°dzaj√ļce hodnoty na z√°loŇĺke.

ZruҰiҕ

Zatvor√≠ dial√≥gov√© okno a zruŇ°√≠ vŇ°etky zmeny.

OK

UloŇĺ√≠ vŇ°etky zmeny a zatvor√≠ dial√≥gov√© okno.

Please support us!