Automatické opravy

Nastaví možnosti pre automatické nahrádzanie textu počas písania alebo pre hromadné použitie automatických opráv v existujúcom texte.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.


Automatické opravy sa použijú po napísaní slova a po následnom stlačení jednej z kláves Enter, medzerník alebo tabulátor. Niektoré automatické opravy sa použijú len po ich ručnom spustení hromadne v už existujúcom texte.

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Nahradiť

Umožňuje upraviť tabuľku náhrad pre automatické opravy alebo náhrady slov, znakov alebo skratiek.

Výnimky

Určuje, ktoré skratky alebo kombinácie znakov nebude LibreOffice automaticky opravovať.

Možnosti

Nastavte možnosti pre automatické opravy chýb počas písania textu alebo pre hromadnú opravu existujúceho textu a kliknite na OK.

Lokalizované možnosti

Zadajte možnosti automatických opráv pre úvodzovky a pre možnosti, ktoré sú špecifické pre jazyk textu.

Dialog Buttons

Obnoviť

Obnoví upravené hodnoty späť na predchádzajúce hodnoty na záložke.

Zrušiť

Zatvorí dialógové okno a zruší všetky zmeny.

OK

Uloží všetky zmeny a zatvorí dialógové okno.

Please support us!