Thesaurus

Otvorí dialógové okno na nahradenie aktuálneho slova synonymom alebo súvisiacim výrazom.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Thesaurus.

+F7

On the Tools bar, click

Icon Thesaurus

Thesaurus


warning

Thesaurus support is not available for all languages.


Current word

Dvojitým kliknutím na riadok v zozname Alternatívy zobrazí aktuálne slovo alebo súvisiaci výraz, ktorý ste vybrali. Môžete tiež zadať text priamo do tohto poľa a vyhľadať text.

Šípka doľava

Pripomína predchádzajúci obsah textového poľa „Aktuálne slovo“.

Alternatives

Kliknutím na položku v zozname Alternatívy skopírujete súvisiaci výraz do textového poľa „Nahradiť“. Dvojitým kliknutím na položku skopírujete súvisiaci výraz do textového poľa „Aktuálne slovo“ a vyhľadáte daný výraz.

Nahradiť za

Slovo alebo slová v textovom poli „Nahradiť za“ nahradia pôvodné slovo v dokumente po kliknutí na tlačidlo Nahradiť. Môžete tiež zadať text priamo do tohto poľa.

Jazyk

Vyberte jazyk pre tezaurus. Jazyky s knižnicou tezauru môžete inštalovať zo stránky Rozšírenia.

Please support us!