Konverzia čínštiny

Prevedie vybraný čínsky text z jedného čínskeho systému písania do druhého. Ak nie je vybraný žiadny text, prevedie sa celý dokument. Tento príkaz môžete použiť, iba ak povolíte podporu ázijského jazyka v - Nastavenie jazyka - Jazyky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - Language - Chinese Conversion. Asian language support must be enabled.


Conversion Direction

Select the conversion direction.

Traditional Chinese to simplified Chinese

Converts traditional Chinese text characters to simplified Chinese text characters. Click OK to convert the selected text. If no text is selected, the whole document is converted.

Simplified Chinese to traditional Chinese

Converts simplified Chinese text characters to traditional Chinese text characters. Click OK to convert the selected text. If no text is selected, the whole document is converted.

Common Terms

Common terms are words that have the same meaning in traditional and simplified Chinese but are written with different characters.

Translate common terms

Skonvertuje slová s dvoma alebo viacerými znakmi, ktoré sú v zozname bežných výrazov. Po prehľadaní zoznamu sa zostávajúci text prevedie znak po znaku.

Edit terms

Opens the Edit Dictionary dialog where you can edit the list of conversion terms.

Please support us!