Spelling

Skontroluje pravopisn√© chyby dokumentu alebo aktu√°lneho v√Ĺberu. Ak je nainŇ°talovan√© rozŇ°√≠renie na kontrolu gramatiky, dial√≥gov√© okno tieŇĺ skontroluje gramatick√© chyby.

Pre prístup k tomuto príkazu...

From the menu bar:

Choose Tools - Spelling.

From the tabbed interface:

Choose Review - Spelling.

On the Review menu of the Review tab, choose Spelling.

From toolbars:

Icon

Spelling

From the keyboard:

F7


The spellcheck starts at the current cursor position and advances to the end of the document or selection. You can then choose to continue the spellcheck from the beginning of the document.

Spelling looks for misspelled words and gives you the option of adding an unknown word to a user dictionary. When the first misspelled word is found, the Spelling dialog opens.

Spelling errors are underlined in red, grammar errors in blue.

Text Language

Urńćuje jazyk, ktor√Ĺ sa pouŇĺije na kontrolu pravopisu.

A language entry has a check mark in front of it if the spellcheck is activated for this language.

Not in Dictionary

Zobraz√≠ vetu so zv√Ĺraznen√Ĺm nespr√°vne nap√≠san√Ĺm slovom. Upravte slovo alebo vetu alebo kliknite na jeden z n√°vrhov v textovom poli niŇĺŇ°ie.

Ignore Once

Preskońć√≠ nezn√°me slovo a pokrańćuje kontrolou pravopisu.

note

This label of this button changes to Resume if you leave the Spelling dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


Ignorovaҕ vҰetko

Preskońć√≠ vŇ°etky v√Ĺskyty nezn√°meho slova aŇĺ do konca aktu√°lnej rel√°cie LibreOffice a pokrańćuje kontrolou pravopisu.

Ignore Rule

Appears when checking grammar. Click to ignore the suggested grammatical change.

UpraviŇ• slovn√≠k

Prid√° nezn√°me slovo do pouŇĺ√≠vateńĺom definovan√©ho slovn√≠ka.

tip

To add a new dictionary, press Options, then press New. After LibreOffice is restarted, multiple user-defined dictionaries are shown when Add to Dictionary is pressed. Select which dictionary should receive the added word.


N√°v_rhy

Lists suggested words to replace the misspelled word. Select the word that you want to use, and then click Correct or Correct All.

Spr√°vne

Nahrad√≠ nezn√°me slovo aktu√°lnym n√°vrhom. Ak ste zmenili viac neŇĺ nespr√°vne nap√≠san√© slovo, nahrad√≠ sa cel√° veta.

Correct All

Nahrad√≠ vŇ°etky v√Ĺskyty nezn√°meho slova aktu√°lnym n√°vrhom.

Check grammar

Enable to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.

MoŇĺnosti

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno, kde m√īŇĺete vybraŇ• pouŇĺ√≠vateńĺom definovan√© slovn√≠ky a nastaviŇ• pravidl√° kontroly pravopisu.

Sp√§Ň•

Kliknut√≠m zruŇ°√≠te posledn√ļ zmenu v aktu√°lnej vete. Op√§tovn√Ĺm kliknut√≠m vr√°tite predch√°dzaj√ļcu zmenu v tej istej vete sp√§Ň•.

Please support us!