Spelling

Skontroluje pravopisné chyby dokumentu alebo aktuálneho výberu. Ak je nainštalované rozšírenie na kontrolu gramatiky, dialógové okno tiež skontroluje gramatické chyby.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Tools - Spelling.

Klaves F7

On the Standard bar, click

Ikonka

Spelling


Checking Spelling and Grammar

The spellcheck starts at the current cursor position and advances to the end of the document or selection. You can then choose to continue the spellcheck from the beginning of the document.

Spelling looks for misspelled words and gives you the option of adding an unknown word to a user dictionary. When the first misspelled word is found, the Spelling dialog opens.

Spelling errors are underlined in red, grammar errors in blue. First the dialog presents all spelling errors, then all grammar errors.

Enable Check grammar to work first on all spelling errors, then on all grammar errors.

Not in dictionary

Zobrazí vetu so zvýrazneným nesprávne napísaným slovom. Upravte slovo alebo vetu alebo kliknite na jeden z návrhov v textovom poli nižšie.

Náv_rhy

Lists suggested words to replace the misspelled word. Select the word that you want to use, and then click Correct or Correct All.

Text Language

UrÄŤuje jazyk, ktorĂ˝ sa pouĹľije na kontrolu pravopisu.

A language entry has a check mark in front of it if the spellcheck is activated for this language.

MoĹľnosti

Otvorí dialógové okno, kde môžete vybrať používateľom definované slovníky a nastaviť pravidlá kontroly pravopisu.

UpraviĹĄ slovnĂ­k

Pridá neznáme slovo do používateľom definovaného slovníka.

Ignore Once

Preskočí neznáme slovo a pokračuje kontrolou pravopisu.

Note Icon

This label of this button changes to Resume if you leave the Spelling dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


Ignorovať všetko

Preskočí všetky výskyty neznámeho slova až do konca aktuálnej relácie LibreOffice a pokračuje kontrolou pravopisu.

Správne

Nahradí neznáme slovo aktuálnym návrhom. Ak ste zmenili viac než nesprávne napísané slovo, nahradí sa celá veta.

Correct All

Nahradí všetky výskyty neznámeho slova aktuálnym návrhom.

Späť

Kliknutím zrušíte poslednú zmenu v aktuálnej vete. Opätovným kliknutím vrátite predchádzajúcu zmenu v tej istej vete späť.

Please support us!