TieŇą

Nastav√≠ moŇĺnosti tieŇąovania a tieŇąa pre vybran√Ĺ 3D objekt.

Icon Shading

Shading

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Shading tab.


TieŇąovanie

Specify the type of shading to apply to the selected 3D object.

ReŇĺim

Vyberte met√≥du tieŇąovania, ktor√ļ chcete pouŇĺiŇ•. Ploch√© tieŇąovanie prirańŹuje jednu farbu jedn√©mu polyg√≥nu na povrchu objektu. Gourardovo tieŇąovanie interpoluje farby v polyg√≥noch. Phongovo tieŇąovanie urńćuje farbu kaŇĺd√©ho pixelu na z√°klade pixelov, ktor√© ho obklopuj√ļ, a vyŇĺaduje najv√§ńćŇ°√≠ v√Ĺkon spracovania.

TieŇą

Prid√° alebo odstr√°ni tieŇą z vybran√©ho 3D objektu.

Icon

3D tieŇą zap/vyp

Sklon povrchu

Zadajte uhol od 0 do 90 stupŇąov na vrhanie tieŇąa.

Kamera

Set the camera options for the selected 3D object.

Vzdialenosҕ

Zadajte vzdialenosŇ• medzi kamerou a stredom vybran√©ho objektu.

Ohniskov√° vzdialenosŇ•

Zadajte ohniskov√ļ vzdialenosŇ• objekt√≠vu kamery, kde mal√° hodnota zodpoved√° objekt√≠vu ‚Äěrybie oko‚Äú a veńĺk√° hodnota teleobjekt√≠vu.

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

N√°hńĺad pońĺa

Zobraz√≠ uk√°Ňĺku aktu√°lneho v√Ĺberu.

Convert to 3-D

T√°to ikona sa pouŇĺ√≠va na konverziu vybran√©ho 2D objektu na 3D objekt. M√īŇĺete tieŇĺ vybraŇ• niekońĺko 2D objektov a previesŇ• ich na jeden 3D objekt. Ak chcete previesŇ• skupinu 2D objektov na 3D, mus√≠te najsk√īr zruŇ°iŇ• ich pr√≠padn√© zoskupenie.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Kliknut√≠m sem prevediete vybran√Ĺ 2D objekt na rotańćn√Ĺ 3D objekt. M√īŇĺete tieŇĺ vybraŇ• niekońĺko 2D objektov a previesŇ• ich na jeden 3D objekt. Ak chcete previesŇ• skupinu 2D objektov na 3D, mus√≠te najsk√īr zruŇ°iŇ• ich pr√≠padn√© zoskupenie.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Please support us!