VŇ°eobecn√©

Adjusts the shape of the selected 3D object. You can only modify the shape of a 3D object that was created by converting a 2D object. To convert a 2D object to 3D, select the object, right-click, and then choose Convert - To 3D, or Convert - To 3D Rotation Object.

Geometry Icon

Geometry

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Geometry tab.


Geometria

Define the shape properties for the selected 3D object.

Zaoblené rohy

Zadajte ńćiastku, o ktor√ļ chcete zaobliŇ• rohy vybran√©ho 3D objektu.

҆k√°la

Zadajte veńĺkosŇ•, o ktor√ļ chcete zv√§ńćŇ°iŇ• alebo zmenŇ°iŇ• oblasŇ• prednej strany vybran√©ho 3D objektu.

Uhol rot√°cie

Zadan√≠m uhla v stupŇąoch otońć√≠te vybran√Ĺ rotańćn√Ĺ 3D objekt.

Hńļbka

Zadajte hńļbku vysunutia pre vybran√Ĺ 3D objekt. T√°to moŇĺnosŇ• nie je platn√° pre rotańćn√© 3D objekty.

ńĆasti

You can change the number of segments that are used to draw a 3D rotation object.

Vodorovne

Zadajte pońćet vodorovn√Ĺch segmentov, ktor√© sa maj√ļ pouŇĺiŇ• vo vybranom rotańćnom 3D objekte.

Zvislé

Zadajte pońćet vertik√°lnych segmentov, ktor√© sa maj√ļ pouŇĺiŇ• vo vybranom rotańćnom 3D objekte

Norm√°lne

Allows you to modify the rendering style of the 3D surface.

҆pecifick√© pre objekt

Nakresl√≠ 3D povrch podńĺa tvaru objektu. Napr√≠klad na z√°klade kruhov√©ho tvaru sa vytvor√≠ sf√©rick√Ĺ povrch.

Icon

҆pecifick√© pre objekt

Ploch√Ĺ

Vykreslí 3D povrch ako mnohouholníky.

Icon

Ploch√Ĺ

Sférické

Vykresl√≠ hladk√Ĺ 3D povrch.

Icon

Sférické

Prevr√°tiŇ• norm√°ly

Invertuje sveteln√Ĺ zdroj.

Icon

Prevr√°tiŇ• norm√°ly

Double-sided Illumination

Lights the object from the outside and the inside. To use an ambient light source, click this button, and then click the Invert Normals button.

Icon

Double-sided illumination

Obojstranné

Closes the shape of a 3D object that was created by extruding a freeform line (Convert - To 3D).

Icon

Obojstranné

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

N√°hńĺad pońĺa

Zobraz√≠ uk√°Ňĺku aktu√°lneho v√Ĺberu.

Convert to 3-D

T√°to ikona sa pouŇĺ√≠va na konverziu vybran√©ho 2D objektu na 3D objekt. M√īŇĺete tieŇĺ vybraŇ• niekońĺko 2D objektov a previesŇ• ich na jeden 3D objekt. Ak chcete previesŇ• skupinu 2D objektov na 3D, mus√≠te najsk√īr zruŇ°iŇ• ich pr√≠padn√© zoskupenie.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Kliknut√≠m sem prevediete vybran√Ĺ 2D objekt na rotańćn√Ĺ 3D objekt. M√īŇĺete tieŇĺ vybraŇ• niekońĺko 2D objektov a previesŇ• ich na jeden 3D objekt. Ak chcete previesŇ• skupinu 2D objektov na 3D, mus√≠te najsk√īr zruŇ°iŇ• ich pr√≠padn√© zoskupenie.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Please support us!