Všeobecné

Adjusts the shape of the selected 3D object. You can only modify the shape of a 3D object that was created by converting a 2D object. To convert a 2D object to 3D, select the object, right-click, and then choose Convert - To 3D, or Convert - To 3D Rotation Object.

Geometry Icon

Geometry

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open the context menu of the 3D object, choose 3D Effects - Geometry tab.


Geometria

Define the shape properties for the selected 3D object.

Zaoblené rohy

Zadajte čiastku, o ktorú chcete zaobliť rohy vybraného 3D objektu.

Škála

Zadajte veľkosť, o ktorú chcete zväčšiť alebo zmenšiť oblasť prednej strany vybraného 3D objektu.

Uhol rotácie

Zadaním uhla v stupňoch otočíte vybraný rotačný 3D objekt.

Hĺbka

Zadajte hĺbku vysunutia pre vybraný 3D objekt. Táto možnosť nie je platná pre rotačné 3D objekty.

Časti

You can change the number of segments that are used to draw a 3D rotation object.

Vodorovne

Zadajte počet vodorovných segmentov, ktoré sa majú použiť vo vybranom rotačnom 3D objekte.

Zvislé

Zadajte počet vertikálnych segmentov, ktoré sa majú použiť vo vybranom rotačnom 3D objekte

Normálne

Allows you to modify the rendering style of the 3D surface.

Špecifické pre objekt

Nakreslí 3D povrch podľa tvaru objektu. Napríklad na základe kruhového tvaru sa vytvorí sférický povrch.

Icon

Špecifické pre objekt

Plochý

Vykreslí 3D povrch ako mnohouholníky.

Icon

Plochý

Sférické

Vykreslí hladký 3D povrch.

Icon

Sférické

Prevrátiť normály

Invertuje svetelný zdroj.

Icon

Prevrátiť normály

Double-sided Illumination

Lights the object from the outside and the inside. To use an ambient light source, click this button, and then click the Invert Normals button.

Icon

Double-sided illumination

Obojstranné

Closes the shape of a 3D object that was created by extruding a freeform line (Convert - To 3D).

Icon

Obojstranné

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Convert to 3-D

Táto ikona sa používa na konverziu vybraného 2D objektu na 3D objekt. Môžete tiež vybrať niekoľko 2D objektov a previesť ich na jeden 3D objekt. Ak chcete previesť skupinu 2D objektov na 3D, musíte najskôr zrušiť ich prípadné zoskupenie.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Kliknutím sem prevediete vybraný 2D objekt na rotačný 3D objekt. Môžete tiež vybrať niekoľko 2D objektov a previesť ich na jeden 3D objekt. Ak chcete previesť skupinu 2D objektov na 3D, musíte najskôr zrušiť ich prípadné zoskupenie.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Please support us!