Text

Určuje vlastnosti 3D objektov v aktuálnom dokumente alebo konvertuje 2D objekt na 3D.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Icon 3d window

3D Effects


Všeobecné

Adjusts the shape of the selected 3D object. You can only modify the shape of a 3D object that was created by converting a 2D object. To convert a 2D object to 3D, select the object, right-click, and then choose Convert - To 3D, or Convert - To 3D Rotation Object.

Geometry Icon

Geometry

Tieň

Nastaví možnosti tieňovania a tieňa pre vybraný 3D objekt.

Icon Shading

Shading

Rozloženie

Definujte zdroj svetla pre vybraný 3D objekt.

Icon Illumination

Illumination

Text

Sets the properties of the surface texture for the selected 3D object. This feature is only available after you apply a surface texture to the selected object. To quickly apply a surface texture, open the Gallery, hold down Shift+, and then drag an image onto the selected 3D object.

Icon Textures

Textures

Všeobecné

Zmení sfarbenie vybraného 3D objektu.

Icon Material

Material

Apply

Click here to apply the properties shown in the dialog to the selected object.

Apply icon

Apply

Update

Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.

Update Icon

Update

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Convert to 3-D

Táto ikona sa používa na konverziu vybraného 2D objektu na 3D objekt. Môžete tiež vybrať niekoľko 2D objektov a previesť ich na jeden 3D objekt. Ak chcete previesť skupinu 2D objektov na 3D, musíte najskôr zrušiť ich prípadné zoskupenie.

Icon Convert to 3-D

Convert to 3-D

Convert to Rotation Object

Kliknutím sem prevediete vybraný 2D objekt na rotačný 3D objekt. Môžete tiež vybrať niekoľko 2D objektov a previesť ich na jeden 3D objekt. Ak chcete previesť skupinu 2D objektov na 3D, musíte najskôr zrušiť ich prípadné zoskupenie.

Icon Convert to Rotation Object

Convert to Rotation Object

Perspective On/Off

Click here to turn the perspective view on or off.

Icon Perspective On/Off

Perspective On/Off

Please support us!