Column format

Formats the selected column(s).

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Format.


Form√°t

Nastavuje moŇĺnosti zarovnania pre obsah aktu√°lnej bunky alebo vybran√Ĺch buniek.

Please support us!