Šírka stĺpca

Zmení šírku aktuálneho stĺpca alebo vybraných stĺpcov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Columns - Width.

Open context menu of a column header in a database table - choose Column Width.


You can also change the width of a column by dragging the divider beside the column header.

Šírka

Zadajte požadovanú šírku stĺpca.

Automaticky upraví šírku stĺpca na základe aktuálneho písma.

Please support us!