Výška riadka

Zmení výšku aktuálneho riadku alebo vybraných riadkov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Rows - Height.

Open context menu of a row header in an open database table - choose Row Height.


Výška

Zadajte požadovanú výšku riadka.

Východzia hodnota

Nastaví výšku riadku na veľkosť na základe predvolenej šablóny. Existujúci obsah sa môže zobraziť vertikálne orezaný. Po zadaní väčšieho obsahu sa výška automaticky nezvýši.

Please support us!