Text

Pridá efekt animácie k textu vo vybranom grafickom objekte.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - - Text Animation tab.


Efekty animácie textu

Select the effect that you want to apply, and then set the properties of the effect.

Efekty

Select the animation effect that you want to apply to the text in the selected drawing object. To remove an animation effect, select No Effect.

To the Left

Posúva text sprava doľava.

Ikonka

Ľavá šípka

To the Right

Posúva text zľava doprava.

Ikonka

Pravá šípka

To the Top

Posúva text zdola nahor.

Ikonka

Šipka hore

To the Bottom

Posúva text zhora nadol.

Ikonka

Šípka dole

Vlastnosti

Start Inside

Po použití efektu je text viditeľný a nachádza sa vnútri nakresleného objektu.

Viditeľný text pri ukončení

Text zostáva viditeľný aj po použití efektu.

Animation effects

Set the looping options for the animation effect.

Spojitý

Plays the animation effect continuously. To specify the number of times to play the effect, clear this checkbox, and enter a number in the Continuous box.

Continuous box

Zadajte počet opakovaní efektu animácie.

Prírastok

Specify the increment value for scrolling the text.

Body

Meria hodnotu prírastku v pixeloch.

Increment box

Zadajte počet prírastkov, o ktoré sa bude text posúvať.

Pozdržať

Specify the amount time to wait before repeating the effect.

Automaticky

LibreOffice automatically determines the amount of time to wait before repeating the effect. To manually assign the delay period, clear this checkbox, and then enter a value in the Automatic box.

Automatic box

Zadajte čas, ktorý chcete počkať, kým sa efekt zopakuje.

Please support us!