Fontwork Dialog (for putting text along a curve)

Jednoduchý nástroj na vkladanie textu pozdĺž krivky bez špeciálnych efektov.

note

This Fontwork dialog is meant for making text follow a curve. Draw a curve, double-click it and type text into it. With the curve selected, you can now activate the Fontwork command. .


Alignment icons

You can make text follow any shape. Most of the custom shapes available in the Drawing toolbar need to be converted to a different type before you can use them with Fontwork. In Impress or Draw, right-click the shape and select Convert - To Curve/Polygon/Contour. If you wish, you can now copy and paste the converted shape into Writer for use with Fontwork. Shapes in the Legacy Circles and Ovals and Legacy Rectangles toolbars do not need to be converted. The Arc included in the basic shapes is also a legacy shape.

Odstráni základné formátovanie.

Ikonka

Vypnúť

Ako základnú čiaru textu použije horný alebo dolný okraj vybraného objektu.

Ikonka

Otočiť

Použije horný alebo dolný okraj vybraného objektu ako základnú čiaru textu a zachová pôvodné vertikálne zarovnanie jednotlivých znakov.

Ikonka

Vzpriamené

Vodorovne skloní znaky v textovom objekte.

Ikonka

Skosiť vodorovne

Zvislo zošikmí znaky v textovom objekte.

Ikonka

Skosiť zvisle

Obráti smer toku textu a prevráti text vodorovne alebo zvisle. Ak chcete použiť tento príkaz, musíte na text najskôr použiť inú základnú čiaru.

Ikonka

Orientácia

Zarovná text k ľavému koncu základnej čiary textu.

Ikonka

Zarovnať vľavo

Vycentruje text na základnú čiaru textu.

Ikonka

Na stred

Zarovná text na pravý koniec základnej čiary textu.

Ikonka

Zarovnať vpravo

Zmení veľkosť textu tak, aby zodpovedal dĺžke základnej čiary textu.

Ikonka

Automatická veľkosť textu

Zadajte veľkosť medzery, ktorú chcete ponechať medzi základnou čiarou textu a základňou jednotlivých znakov.

Ikonka

Vzdialenosť

Zadajte veľkosť medzery, ktorá sa má ponechať medzi začiatkom základnej čiary textu a začiatkom textu.

Ikonka

Odsadenie

Zobrazí alebo skryje základnú čiaru textu alebo okraje vybraného objektu.

Ikonka

Obrys

Zobrazí alebo skryje orámovanie jednotlivých znakov v texte.

Ikonka

Obrysy textu

Odstráni tieňové efekty, ktoré ste použili na text.

Ikonka

Bez tieňovania

Adds a shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Ikonka

Zvislé

Adds a slant shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Ikonka

Skosenie

Horizontal Distance

Zadajte vodorovnú vzdialenosť medzi textovými znakmi a okrajom tieňa.

Ikonka

Vzdialenosť

Vertical Distance

Zadajte zvislú vzdialenosť medzi textovými znakmi a okrajom tieňa.

Ikonka

Vzdialenosť

Farba tieňa

Vyberte farbu tieňa textu.

Please support us!