Fontwork Dialog (for putting text along a curve)

Jednoduchý nástroj na vkladanie textu pozdĺž krivky bez špeciálnych efektov.

note

This Fontwork dialog is meant for making text follow a curve. Draw a curve, double-click it and type text into it. With the curve selected, you can now activate the Fontwork command. .


Alignment icons

You can make text follow any shape. Most of the custom shapes available in the Drawing toolbar need to be converted to a different type before you can use them with Fontwork. In Impress or Draw, right-click the shape and select Convert - To Curve/Polygon/Contour. If you wish, you can now copy and paste the converted shape into Writer for use with Fontwork. Shapes in the Legacy Circles and Ovals and Legacy Rectangles toolbars do not need to be converted. The Arc included in the basic shapes is also a legacy shape.

Baseline Off

Odstráni základné formátovanie.

Icon Off

Baseline Off

Rotate

Ako základnú čiaru textu použije horný alebo dolný okraj vybraného objektu.

Icon

Otočiť

Upright

Použije horný alebo dolný okraj vybraného objektu ako základnú čiaru textu a zachová pôvodné vertikálne zarovnanie jednotlivých znakov.

Icon Upright

Vzpriamené

Slant Horizontal

Vodorovne skloní znaky v textovom objekte.

Icon Slant Horizontal

Skosiť vodorovne

Slant Vertical

Zvislo zošikmí znaky v textovom objekte.

Icon Slant Vertical

Skosiť zvisle

Orientation

Obráti smer toku textu a prevráti text vodorovne alebo zvisle. Ak chcete použiť tento príkaz, musíte na text najskôr použiť inú základnú čiaru.

Icon Orientation

Orientácia

Align Left

Zarovná text k ľavému koncu základnej čiary textu.

Icon Align Left

Zarovnať vľavo

Align Center

Vycentruje text na základnú čiaru textu.

Icon Align Center

Align Center

Align Right

Zarovná text na pravý koniec základnej čiary textu.

Icon Align Right

Zarovnať vpravo

AutoSize Text

Zmení veľkosť textu tak, aby zodpovedal dĺžke základnej čiary textu.

Icon AutoSize Text

Automatická veľkosť textu

Distance

Zadajte veľkosť medzery, ktorú chcete ponechať medzi základnou čiarou textu a základňou jednotlivých znakov.

Icon Distance

Vzdialenosť

Indent

Zadajte veľkosť medzery, ktorá sa má ponechať medzi začiatkom základnej čiary textu a začiatkom textu.

Icon Indent

Odsadenie

Contour

Zobrazí alebo skryje základnú čiaru textu alebo okraje vybraného objektu.

Icon Contour

Obrys

Text Contour

Zobrazí alebo skryje orámovanie jednotlivých znakov v texte.

Icon Text Contour

Obrysy textu

No Text Shadow

Odstráni tieňové efekty, ktoré ste použili na text.

Icon No Text Shadow

Bez tieňovania

Add Text Shadow

Adds a shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Icon Add Text Shadow

Add Text Shadow

Text Shadow Slant

Adds a slant shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Icon Slant Text Shadow

Slant Text Shadow

Shadow Horizontal Distance or Shadow Angle

Enter the horizontal distance between the text characters and the edge of the shadow or the angle of the shadow slant from vertical.

Icon X Distance

X Distance or Shadow Angle

Vertical Distance or Shadow size

Enter the vertical distance between the text characters and the edge of the shadow, or the size of the shadow in percent values of the character size.

Icon Y Distance

Y Distance or Shadow Size

Farba tieňa

Vyberte farbu tieňa textu.

Please support us!