Zoskupiť

Specify the properties of the selected callout.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Position and Size - Callout tab. This is only available for textbox callouts, not for custom shapes callouts.


Note Icon

These callouts are a legacy of the first versions of LibreOffice. You must customize a toolbar or menu to insert these callouts. The newer custom shape callouts offer more features, for example a Callouts toolbarIcon where you can select the shape.


Callout Styles

Click the Callout style that you want to apply to the selected callout.

Rozostupy

Zadajte miesto, ktoré chcete ponechať medzi koncom riadka a bublinou.

Rozšírenie

Vyberte miesto, z ktorého chcete viesť čiaru bubliny, vo vzťahu k bubline s s textom.

Dĺžka

Zadajte dĺžku segmentu čiary bubliny, ktorá sa tiahne od bubliny k inflexnému bodu čiary.

Note Icon

The Length box is only available if you select the Angled connector line callout style, and leave the Optimal checkbox cleared.


Optimálne

Kliknite sem, aby ste optimálnym spôsobom zobrazili čiaru s jedným uhlom.

Please support us!