Tieň

Otočí vybraný objekt.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Position and Size - Rotation tab.

Icon Rotate

Otočiť


Pivot Point

The selected object is rotated around a pivot point that you specify. The default pivot point is at the center of the object.

note

If you set a pivot point too far outside of the object boundaries, the object could be rotated off of the page.


Position X

Zadajte vodorovnú vzdialenosť od ľavého okraja strany k vzťažnému bodu.

Position Y

Zadajte vertikálnu vzdialenosť od horného okraja strany k referenčnému bodu.

Default settings

Kliknite na miesto, kam chcete umiestniť vzťažný bod.

Rotation Angle

Specify the number of degrees that you want to rotate the selected object, or click in the rotation grid.

Uhol

Zadajte počet stupňov, o ktoré chcete otočiť vybraný objekt.

Default settings

Kliknite, aby ste určili uhol natočenia v násobkoch 45 stupňov.

Please support us!