Umiestnenie a veľkosť

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Position and Size.


Umiestnenie a veľkosť

Zmení veľkosť alebo presunie vybraný objekt.

Tieň

Otočí vybraný objekt.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!