Text

Nastavuje vlastnosti rozloĹľenia a ukotvenia pre text vo vybranom grafickom alebo textovom objekte.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Format - - Text tab.


The text is positioned relative to the edges of the drawing or text object.

Drawing Object Text

Fit width to text

Ak je objekt menší ako text, rozšíri šírku objektu na šírku textu.

Fit height to text

Rozšíri výšku objektu na výšku textu, ak je objekt menší ako text.

Prispôsobiť do rámca

Zmení veľkosť textu tak, aby sa zmestil na celú plochu výkresu alebo textového objektu. Tento ovládací prvok je k dispozícii, iba ak nie sú vybrané ďalšie „vhodné“ ovládacie prvky.

PrispĂ´sobiĹĄ na obrys

Prispôsobí tok textu tak, aby sa zhodoval s obrysmi vybraného nakresleného objektu.

Custom Shape Text

Obtekanie slov textu v tvare

Zalomí text, ktorý pridáte po dvojitom kliknutí k vlastnému útvaru, aby sa zmestil dovnútra útvaru.

Resize shape to fit text

Zmení veľkosť vlastného útvaru tak, aby sa prispôsobil textu, ktorý zadáte po dvojitom kliknutí na útvar.

VzdialenosĹĄ od okrajov objektu

Určuje veľkosť voľného miesta, ktoré sa má ponechať medzi textom a okrajom textového objektu alebo objektu kresby.

VÄľavo

Zadajte veľkosť medzery medzi ľavým okrajom grafického alebo textového objektu a ľavým okrajom textu.

Vpravo

Zadajte veľkosť medzery medzi pravým okrajom grafického alebo textového objektu a pravým okrajom textu.

Hore

Zadajte veľkosť medzery medzi horným okrajom grafického alebo textového objektu a horným okrajom textu.

Dole

Zadajte veľkosť medzery, ktorá sa má ponechať medzi spodným okrajom grafického alebo textového objektu a spodným okrajom textu.

Ukotvenie textu

Set the anchor type and the anchor position.

Graphic field

Kliknite na miesto, kam chcete umiestniĹĄ ukotvenie textu.

Plná šírka

Ukotví text na celú šírku grafického alebo textového objektu.

Please support us!