Pattern

Vyplní objekt jednoduchým dvojfarebným vzorom vybraným na tejto stránke.

Pattern

Lists the available patterns. You can also modify or create your own pattern.

note

To rename a pattern, select the pattern, right-click and choose Rename. To delete a pattern, select the pattern, right-click and choose Delete.


Add

Adds a custom pattern to the current list. Specify the properties of your pattern, and then click this button.

Modify

Použije aktuálne vlastnosti vzoru na vybraný vzor. Ak chcete, môžete vzor uložiť pod iným názvom.

Options

Draw or modify a pattern.

Pattern Editor

Nakreslite vzor na štvorec s rozmermi 8 x 8 pixelov. Kliknutím na pixel vzoru ho aktivujete, ďalším kliknutím ho deaktivujete.

Foreground Color

Nastavte farbu aktivovaných pixelov vzoru.

Background Color

Nastavte farbu deaktivovaných pixelov vzoru.

Preview

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!