Tieň

Nastavte možnosti priehľadnosti pre výplň, ktorú použijete na vybraný objekt.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Area - Transparency tab (drawing documents).

Choose Format - Object and Shape - Area - Transparency tab (presentation documents).

Choose Format - Chart Wall - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Area - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Chart Floor - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - All Titles - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Main Title - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Subtitle - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (X Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Y Axis) - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Title - Title (Z Axis) - Transparency tab (chart documents)

Choose Format - Object Properties - Data Point - Transparency - tab (chart documents).

Choose Format - Object Properties - Data Series - Transparency tab (chart documents).

Choose Format - Paragraph - Transparency tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Transparency tab.


Priehľadný režim

Specify the type of transparency that you want to apply.

Nepriehľadné

Vypne priehľadnosť farby. Toto je predvolené nastavenie.

Priehľadnosť

Zapne priehľadnosť farby. Vyberte túto možnosť a potom do poľa zadajte číslo, kde 0% je úplne nepriehľadné a 100% je úplne priehľadné.

Transparency spin button

Upravuje priehľadnosť aktuálnej farby výplne. Zadajte číslo od 0% (nepriehľadné) do 100% (priehľadné).

Prechod

Použije prechod priehľadnosti na aktuálnu farbu výplne. Vyberte túto možnosť a potom nastavte vlastnosti prechodu.

Typ

Vyberte typ gradientu priehľadnosti, ktorý chcete použiť.

Na stred

Zadajte vodorovné odsadenie prechodu.

Na stred

Zadajte zvislé posunutie prechodu.

Uhol

Zadajte uhol natočenia prechodu.

Okraj

Zadajte hodnotu, o ktorú chcete upraviť priehľadnú oblasť prechodu. Predvolená hodnota je 0%.

Počiatočná hodnota

Zadajte hodnotu priehľadnosti pre začiatočný bod prechodu, kde 0% je úplne nepriehľadné a 100% je úplne priehľadné.

Konečná hodnota

Zadajte hodnotu priehľadnosti pre koncový bod gradientu, kde 0% je úplne nepriehľadné a 100% je úplne priehľadné.

Náhľad

Use the preview to view your changes before you apply the transparency effect to the color fill of the selected object.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!