Tieň

Pridajte tieň do vybraného nakresleného objektu a definujte vlastnosti tieňa.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Area - Shadow tab.


Vlastnosti

Set the properties of the shadow that you want to apply.

Use shadow

Pridá tieň k vybranému objektu kreslenia.

Umiestnenie

Kliknite na miesto, kam chcete vrhať tieň.

Vzdialenosť

Zadajte vzdialenosť, o ktorú má byť tieň posunutý od vybraného objektu.

Farba

Vyberte farbu tieňa.

Priehľadnosť

Zadajte percento od 0% (nepriehľadné) do 100% (priehľadné), aby ste určili priehľadnosť tieňa.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Tieň

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Ikonka

Tieň

Please support us!