TieŇą

Pridajte tieŇą do vybran√©ho nakreslen√©ho objektu a definujte vlastnosti tieŇąa.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Area - Shadow tab.


Vlastnosti

Set the properties of the shadow that you want to apply.

Use shadow

Prid√° tieŇą k vybran√©mu objektu kreslenia.

Umiestnenie

Kliknite na miesto, kam chcete vrhaҕ tieҹ.

Vzdialenosҕ

Zadajte vzdialenosŇ•, o ktor√ļ m√° byŇ• tieŇą posunut√Ĺ od vybran√©ho objektu.

Farba

Vyberte farbu tieŇąa.

PriehńĺadnosŇ•

Zadajte percento od 0% (nepriehńĺadn√©) do 100% (priehńĺadn√©), aby ste urńćili priehńĺadnosŇ• tieŇąa.

N√°hńĺad pońĺa

Zobraz√≠ uk√°Ňĺku aktu√°lneho v√Ĺberu.

TieŇą

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

TieŇą

Please support us!