Tieň

Vyberte prechod, upravte vlastnosti prechodu alebo uložte nový prechod.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Area - Gradients tab.


Gradient

Lists the available gradients. You can also modify or create your own gradients.

Pridať

Pridá do aktuálneho zoznamu vlastný prechod. Zadajte vlastnosti prechodu a potom kliknite na toto tlačidlo

Upraviť

Použije aktuálne vlastnosti prechodu na vybraný prechod. Ak chcete, môžete prechod uložiť pod iným názvom.

note

To rename a gradient, select the gradient, right-click and choose Rename. To delete a gradient, select the gradient, right-click and choose Delete.


Options

Use the options to define or modify a gradient.

Typ

Vyberte prechod, ktorý chcete použiť.

Na stred

Enter the horizontal offset for the gradient, where 0% corresponds to the current horizontal location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Na stred

Enter the vertical offset for the gradient, where 0% corresponds to the current vertical location of the endpoint color in the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

Uhol

Zadajte uhol natočenia pre vybraný prechod.

Okraj

Enter the amount by which you want to adjust the area of the endpoint color on the gradient. The endpoint color is the color that is selected in the To Color box.

From Color

Vyberte farbu pre začiatočný bod prechodu.

Enter the intensity for the color in the From Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

To Color

Vyberte farbu pre koncový bod prechodu.

Enter the intensity for the color in the To Color box, where 0% corresponds to black, and 100 % to the selected color.

Zmazať

Po potvrdení odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Preview

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!