Oblasҕ

Nastav√≠ vlastnosti v√Ĺplne vybran√©ho grafick√©ho objektu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Area.

On Line and Filling bar, click

Icon Area

Oblasҕ


Nastavte moŇĺnosti v√Ĺplne pre vybran√Ĺ grafick√Ĺ objekt alebo prvok dokumentu.

TieŇą

Pridajte tieŇą do vybran√©ho nakreslen√©ho objektu a definujte vlastnosti tieŇąa.

TieŇą

Nastavte moŇĺnosti priehńĺadnosti pre v√ĹplŇą, ktor√ļ pouŇĺijete na vybran√Ĺ objekt.

Reset

Obnov√≠ zmeny vykonan√© na aktu√°lnej z√°loŇĺke na stav pri otvoren√≠ tohto dial√≥gov√©ho okna.

Please support us!