Čiara

Edit or create arrow styles.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Line - Arrow Styles tab.


Usporiadať štýly šipiek

Lets you organize the current list of arrow styles.

Nadpis

Displays the name of the selected arrow style.

Štýl šípky

Choose a predefined arrow style symbol from the list box.

Pridať

To define a custom arrow style, select a drawing object in the document, and then click here.

Upraviť

Changes the name of the selected arrow style.

Zmazať

Po potvrdení odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Načítať štýly šipiek

Imports a list of arrow styles.

Uložiť štýly šipiek

Saves the current list of arrow styles, so that you can load it later.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!