Čiara

Edit or create arrow styles.

You can add arrow styles to the start or end of a line using the Line tab of the Line dialog.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Right-click a selected object - choose Line - Arrow Styles tab.

Icon Line

Úsečka


Manage Arrow Styles

Lets you add, rename, delete, save and load arrow styles.

Style name

Displays the name of the selected arrow style.

Štýl šípky

Choose a predefined arrow style symbol from the list box.

Pridať

To define a custom arrow style, select a drawing object in the document, and then click here.

Rename

Changes the name of the selected arrow style.

Zmazať

Po potvrdení odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Načítať štýly šipiek

Imports a list of arrow styles.

Uložiť štýly šipiek

Saves the current list of arrow styles, so that you can load it later.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!