Popis

Vybranému objektu priradí názov a popis. Tie slúžia pre nástroje prístupnosti a ako alternatívne značky pri exportovaní dokumentu.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Open the context menu for the object - choose Description.


Nadpis

Zadajte text názvu. Tento krátky názov je viditeľný ako alternatívna značka vo formáte HTML. Tento text môžu čítať nástroje prístupnosti.

Popis

Zadajte text popisu. Je možné zadať dlhý text popisu, ktorý používateľovi pomocou softvéru na čítanie z obrazovky popíše zložitý objekt alebo skupinu objektov. Popis je viditeľný ako alternatívna značka pre nástroje prístupnosti.

Please support us!