Distribute Columns Equally

Upravenie šírky vybraných stĺpcov podľa šírky najširšieho stĺpca z výberu. Celková šírka tabuľky nemôže presiahnuť šírku strany.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Otvorte panel nástrojov Optimalizovať z panelu Tabuľka a kliknite na

Ikonka

Distribute Columns Equally


Please support us!