Opustiť zoskupenie

Prečiarkne alebo zruší prečiarknutie označeného textu alebo slova, v ktorom sa nachádza kurzor.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu - choose Style - Strikethrough.


Please support us!