Tieň

Zmení vybraný text na šikmý. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo zmenené na šikmé. Ak je slovo alebo výber už šikmé, bude toto formátovanie odstránené.

If the cursor is not inside a word, and no text is selected, then the font style is applied to the text that you type.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu - choose Style - Italic.

Icon Italic

Kurzíva


Please support us!