Zvuk

Zmení vybraný text na tučný. Ak je kurzor vnútri slova, je celé slovo označené tučne. Ak je slovo alebo výber už tučné, bude toto formátovanie odstránené.

If the cursor is not inside a word, and no text is selected, then the font style is applied to the text that you type.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open context menu - choose Style - Bold.

Icon Bold

Tučné


Please support us!